Akademická informační agentura

Stipendium pro bakalářské studium na Univerzitě informační vědy a technologií „Svatého apoštola Pavla“ v Ochridu

* 14.3.2014

MAKEDONIE
         
Stipendium pro bakalářské studium na Univerzitě informační vědy a technologií „Svatého apoštola Pavla“ v Ochridu

Vláda Republiky Makedonie zveřejnila výzvu k předkládání žádostí o stipendium pro zahraniční studenty. Vybraní uchazeči získají stipendium určené k celému bakalářskému studiu („full undergraduate studies“, tedy studiu trvajícímu několik let) od akademického roku 2014/2015. Vybraní uchazeči budou studovat na Univerzitě informační vědy a technologií „Svatého apoštola Pavla“ v Ochridu. Jedno z těchto stipendií je určeno pro uchazeče z České republiky, nutnou podmínkou je výborný prospěch.

Pro uchazeče je stanovena horní věková hranice 22 let.

Studium probíhá v angličtině, lze studovat následující obory:

1) Communication Networks and Security (CNS)
2) Computer Science and Engineering (CSE)
3) Information Systems, Visualization, Multimedia and Animation (ISVMA)
4) Information and Communication Science (ICS)
5) Digital Business Informatics (DBI)
6) Applied IT, Machine Intelligence and Robotics (AITMIR)
7) E-Government, E-Business and E-Culture

Stipendium pokrývá veškeré nutné náklady (školné, poplatky spojené případně s vízem a povolením k pobytu, zpáteční letenku, ubytování a stravování (plnou penzi) na koleji Nikoly Kareva, kapesné ve výši 5000,- MKD (přibližně 82 eur).

Podrobné informační letáky, kde je mj. uveden i seznam dokladů, které je nutné k žádosti přiložit, a formulář přihlášky jsou k dispozici ZDE a ZDE.

Podrobné informace  jsou k dispozici na níže uvedené webové stránce.

Žádost je nutné podat elektronickou cestou přímo do Makedonie (tedy nikoli na MŠMT ČR, ačkoliv je to uvedeno v makedonském informačním materiálu).

Zároveň je nutné zaslat kompletní kopii (tedy oskenovaný formulář žádosti včetně všech oskenovaných příloh) na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Uzávěrka přijímání žádostí je 1. srpna 2014.

Kontakt a bližší informace:

e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk

Internet:
www.stipendii.mon.gov.mk
 

verze pro tisk