Akademická informační agentura

Stipendia pro magisterské studium na Masdar Institute of Science and Technology v Abú Dhabí

* 28.1.2014

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Stipendia pro magisterské studium na Masdar Institute of Science and Technology v Abú Dhabí

Masdar Institute of Science and Technology v Abú Dhabí nabízí 8 stipendijních míst pro uchazeče z České republiky na magisterské studium v oboru vědy a technologie (Science and Engineering) na akademický rok 2014/15.

Institut je akademicko-výzkumným centrem státní energetické společnosti Masdar, která byla v roce 2006 založena emirátskou vládou s cílem podpory výzkumu, výroby a využití nových technologií spojených s obnovitelnými zdroji.

Výuka je vedena v angličtině.

Hlásit se mohou studenti posledního ročníku bakalářského studia, u nichž se předpokládá, že v akademickém roce 2013/2014 toto studium dokončí a absolventi bakalářského studia.

Stipendium pokrývá všechny nutné výdaje spojené se studiem (stipendisté neplatí školné ani ubytování, budou jim uhrazeny cestovní náklady a každý měsíc budou pobírat stipendium).

Na škole lze studovat následující magisterské studijní programy:

- MSc in Chemical Engineering

- MSc in Computing and Information Science

- MSc in Engineering Systems and Management

- MSc in Materials Science and Engineering

- MSc in Mechanical Engineering

- MSc in Water and Environmental Engineering

- MSc in Microsystems Engineering

- MSc in Electrical Power Engineering

Návrhy na udělení stipendií mohou předkládat pouze české vysoké školy (tj. zájemci nemohou podávat své žádosti přímo, ale pouze prostřednictvím své vysoké školy), a to v termínu

do 30. 4. 2014.

České vysoké školy podávají nominace na zastupitelský úřad elektronicky kontaktní osobě, paní Mgr. Daně Eltomové na adresu: dana_eltomova@mzv.cz.

Žadatelé musí mj. předložit doklad o složení testu z angličtiny (TOEFL nebo IELTS) a testu GRE s výborným výsledkem.

Bližší informace najdete ZDE a další informace, podmínky a pokyny pro podávání přihlášek na webové stránce: www.masdar.ac.ae.

 

verze pro tisk