Akademická informační agentura

Letní školy mezinárodního a srovnávacího práva pořádané v různých evropských zemích universitou v San Diegu (Kalifornie)

* 25.1.2010

USA – ŠPANĚLSKO – IRSKO – ITÁLIE – VELKÁ BRITÁNIE – FRANCIE – RUSKO

Letní školy mezinárodního a srovnávacího práva pořádané v různých evropských zemích universitou v San Diegu (Kalifornie)

Universita v San Diegu opět uspořádá v roce 2010 v různých evropských zemích letní školy mezinárodního a srovnávacího práva pod názvem „2010 Summer Institute on International and Comparative Law“. Tyto letní školy umožňují zájemcům, kteří studovali právo jinde než v USA, se seznámit s americkým právním systémem.

Letní školy se budou konat v těchto městech a zemích:

Barcelona (Španělsko)
Dublin (Irsko)
Florencie (Itálie)
Oxford a Londýn (Velká Británie)
Paříž (Francie)
Moskva (Rusko)

Přihlášky lze podávat průběžně, a protože počet míst je omezen, měli by tak zájemci učinit co nejdříve. Po 12. březnu by se zájemci nejprve měli na universitě v San Diegu nejprve informovat, zda ještě zůstávají nějaká volná místa.

Existuje určitá možnost získat dílčí stipendium spočívající ve snížení účastnického poplatku na 600 dolarů (zejména u účastníků doporučených Fulbrightovou komisí).

 

Kontakt a bližší informace:

e-mail. cking@sandiego.edu
Internet: www.sandiego.edu/lawabroad
             
www.sandiego.edu/usdlaw/academics/llm/comparative

 

verze pro tisk