ROZPIS KVÓT - SLOVINSKO

ROZPIS KVÓT - SLOVINSKO

pro akademický rok 2014/2015

* 4.9.2013

SLOVINSKO 
Číslo článku: Druh pobytu (komu je určen, obory): Věkový limit Požadovaný jazyk Přijímající organizace Úhrada cestovného Úhrada pobytu Nabízená stipendia (místa M, roky r, semestry s, měsíce m, týdny t, dny d) Délka pobytu (roky r, semestry s, měsíce m, týdny t, dny d) Termín odevzdání přihlášek UK
Praha
MU
Brno
UP
Olomouc
SU
Opava
UJEP
Ústí
nad
Labem
JČU
Č. Budějovice
ZČU
Plzeň
OU
Ostrava
Univerzita
Hradec
Králové
VFU
Brno
VŠE
Praha
ČVUT
Praha
VUT
Brno
TU
Liberec
VŠB-TU
Ostrava
VŠCHT
Praha
Univerzita
Pardubice
ČZU
Praha
MZLU
Brno
AMU
Praha
AVU
Praha
VŠUP
Praha
JAMU
Brno
UTB
Zlín
VŠP
Jihlava
VŠTE
Č. Budějovice
  4.4. Letní škola slovinského jazyka v r. 2014*  35  Slovinština MVŠ Slovin.      MVŠ Slovin.     4 M    2 t 31.12.2013  2  2                                                
  4.4. Letní seminář slovinského jazyka*  35  Slovinština MVŠ Slovin.      MVŠ Slovin.     2 M    3-4 t 31.12.2013  1  1                                                

Uchazeči o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na rektorát své školy.

Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden výběr uchazečů v rámci školy. Návrhy na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia uchazečů nominovaných školou pak zašlou rektoráty ve zde uvedeném termínu stanoveném MŠMT přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem zde uvedeným a je nutno se o něm předem informovat na příslušném rektorátu.

* Stipendijní pobyt na letní škole bude možné realizovat pouze za předpokladu, že slovinská strana stipendium nabídne.