VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - LITVA

pro akademický rok 2014/2015

* 30.9.2013

LITVA
Číslo článku Druh pobytu (komu je určen, obory) Věkový limit Požadovaný jazyk Přijímající organizace Úhrada cestovného Úhrada pobytu Nabízená stipendia (místa M, roky  r, semestry  s, měsíce  m, týdny  t, dny d) Délka pobytu (roky  r, semestry  s, měsíce m, týdny  t, dny  d) Jiné údaje Termín odevzdání přihlášek
    8 Studijní pobyty
pro studenty
bakalářských a magisterských studijních programů
        L* MŠV LiR.      MŠMT ČR    20 m   od 3 m *litevština nebo jazyk schválený litevskou stranou 16.12.2013
    7 Studijní a výzkumné pobyty
pro VŠ učitele
        L* MŠV LiR.      MŠV LiR.     4 m   do 1 m * litevština nebo jazyk schválený litevskou stranou 16.12.2013
    9 Studijní pobyty
pro studenty doktorských studijních programů
        L* MŠV LiR.      MŠMT ČR     20 m   3-10 m * litevština nebo jazyk schválený litevskou stranou
16.12.2013
   10 Letní kursy litevštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2014          L MŠV LiR.      MŠV LiR.     2 M     1 m   16.12.2013

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury

do 16. prosince 2013 do 12:00 hodin: 

Vybraní kandidáti na stipendijní pobyty budou poté vyzváni, aby doručili opět na adresu Akademické informační agentury litevskou stranou požadované doklady, jejichž seznam, včetně dalších informací o podmínkách stipendijních pobytů, je dostupný na internetové adrese: http://www.smpf.lt