VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - ESTONSKO

pro akademický rok 2014/2015

* 30.9.2013

ESTONSKO
Číslo článku Druh pobytu (komu je určen, obory) Věkový limit Požadovaný jazyk Přijímající organizace Úhrada cestovného Úhrada pobytu Nabízená stipendia (místa M, roky  r, semestry  s, měsíce  m, týdny  t, dny d) Délka pobytu (roky  r, semestry  s, měsíce m, týdny  t, dny d) Jiné údaje Termín odevzdání přihlášek
   10 Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele        E*  MŠV ER      MŠV ER    3 m

do 1 m

*estonština nebo jazyk schválený estonskou stranou 16.12.2013
   11 Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů        E*  MŠV ER      MŠV ER    10 m

min. 2 m

*estonština nebo jazyk schválený estonskou stranou 16.12.2013
   12 Studijní pobyty pro studenty doktorských studijních programů        E*  MŠV ER      MŠV ER    20 m

3-10 m

*estonština nebo jazyk schválený estonskou stranou 16.12.2013
   13 Letní  kursy estonštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v  roce 2014        E  MŠV ER      MŠV ER    2 M

1 m

více informací:
www.ut.ee  
www.tlu.ee

16.12.2013

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury

do 16. prosince 2013 do 12:00 hodin následující doklady:

Vybraní kandidáti na stipendijní pobyty budou poté vyzváni, aby doručili opět na adresu Akademické informační agentury estonskou stranou požadované dokumenty, jejichž seznam, včetně dalších informací o podmínkách stipendijních pobytů v Estonské republice, je dostupný na internetové adrese: http://studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/czech.