Akademická informační agentura

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv


Dovolujeme si Vás upozornit na naše

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura

Stránky na kterých se nacházíte nejsou od 20.6.2014 aktualizovány a před začátkem akademického roku 2014/2015 bude provedeno jejich přesměrování na výše uvedenou novou adresu, na kterou bude také přesměrována doména www.zahranici-stipendium.cz.Datum aktualizace: 23.5.2014


Následující informace se vztahují k podávání přihlášek na stipendijní pobyty, které se budou realizovat v akademickém roce 2014/2015. Tyto stipendijní pobyty jsou nabízeny České republice na základě mezinárodních smluv, ze kterých vyplývá délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

>   Země a termíny >   Nejčastěji vyžadované dokumenty

>   Výběrová řízení
  výběrová řízení zajišťovaná AIA
  - ucházet se mohou studenti všech
  veřejných VŠ v ČR
>   Úhrada cestovného

>   Rozpis kvót
  stipendijní místa přidělená MŠMT
  konkrétním veřejným VŠ v ČR
>   Zahraniční studenti

>   Formulář >   Zprávy ze studijních pobytů


>    Bulletin AIA 2013 – PDF verze nabídky stipendijních pobytů
   pro rok 2014/2015
(pro tisk)
verze pro tisk